STUDIO KAKO

STUDIO KAKO

Request of the compose and concert.
Contact about Takashi Kako.


STUDIO KAKO
1806, 660-1, Miyakami, Yugawara-machi
Ashigarashimo-gun, Kanagawa, 259-0314, Japan
TEL: +81-465-62-7195
FAX: +81-20-4666-0782
URL: http://www.takashikako.com/en/
MAIL: info@takashikako.com